XS2 je kompaktna, visoko efikasna dinamička kontrolna vaga koja garantuje pouzdanost procesa, produktivnost i profit. Touch screen od 15 inča, 200 memorijskih mesta i veliki izbor opcija, do 7 mernih zona čine ovu vagu idealnim izborom za sve kompleksne aplikacije u svim segmentima industrije za merenje proizvoda težina do 600 g.

XS2 dinamička kontrolna vaga je podesna za dinamičko merenje proizvoda do 600g, sa tačnošću merenja od ± 0.02 g i maksimalnim protokom do 400 kom/min.

Dokazani industrijski modularni dizajn, može da se unapredi korišćenjem široke lepeze softverskih opcija i dodatnog pribora. Ovo vam omogućava da skrojite vašu vagu prema vašim potrebama.

XS2 dinamička vaga sa svojim izuzetnim kompaktnim dizajnom zahteva jako mali prostor i posebno je podesna za aplikacije gde je ugradni prostor ograničen proizvodnim procesom što joj omogućava brzu integraciju u vašu proizvodnu liniju.

Sa softverom za automasko podešavanje, 15″ touch screen-om, velikim izborom operativnih jezika vašem osoblju biće potreban samo kraći trening a istovremeno omogućava brzu izmenu proizvoda, greške operatera svodi na minimum kao i vreme zastoja.

 

Specifikacija – XS2

Tačnost Od ± 0.02 g
Merni opseg Do 600 g
Kapacitet Max 400 kom/min

 

Karakteristike i prednosti

EMFR merna ćelija

Electronic Force Restoration EMFR tehnologija obezbeđuje tačnost tokom dugog vremenskog perioda i minimizira greške u merenju prouzrokovane promenom temperature ili vlažnosti. Smanjuje nepotrebne troškove, obezbeđuje da proizvodi sa nedovoljnom težinom napuste fabriku, čuva vaš brend i novac.

Veliki izbor portova za konekciju

Svi proizvodni podaci i statističke informacije mogu biti dostupni u realnom vremenu u okviru vaše lokalne mreže. Menadžeri proizvodnje i kvaliteta mogu pristupiti i pregledati sve relevantne podatke sa svog radnog mesta. Omogućava brzu reakciju na eventualne probleme, olakšava preventiven mere čime smanjuje vreme zastoja.

U skladu sa zahtevima fermaceutske industrije

Dinamička vaga se može odmah integrisati u proizvodnu liniju gde se zahteva da merni proces bude u skladu sa farmaceutskim zahtevima (URS) kao npr. CFR part 11, potpunu sledljivost, revizorski trag i validacionu dokumentaciju.

Bezbedan pristup

Zaštita kritičnih funkcija menija putem pristupnih lozinki u više nivoa i sistema profila korisnika.

SQC/SPC kompatibilnost softvera

Omogućava instalaciju širokog opsega softverskih paketa za potpunu kontrolu proizvodnje, daljinskog pristupa i optimizacije linije kao što su FreeWeigh Net i CW-ReAct II.