Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u ovoj oblasti nudimo vrhunske uređaje za otkrivanje prisustva metalnih kontaminanata u Vašim proizvodima ili ulaznim sirovinama, štiteći Vaš brend i Vašu skupocenu opremu.

U zavisnosti od vrste proizvoda možemo Vam ponuditi tunelske, protočne, gravitacione, cevne ili tablex metal detektore. Ukoliko imate potrebe za otkrivanjem i nemetalnih kontaminanata, poput kamena, stakla, tvrde gume i plastike, na raspolaganju su Vam naši najsavremeniji X-ray ueđaji.