SISTEM MENADŽMENTA

Politika kvaliteta

Obezbeđenje kvaliteta proizvoda i usluga je osnova na kojoj TRIM d.o.o. gradi svoj poslovni ugled i dalji razvoj.
U tu svrhu, TRIM je utvrdio sledeće principe politike kvaliteta:

Vrhunskom profesionalnošću u obavljanju svojih poslova svi zaposleni u TRIM d.o.o. daju svoj doprinos ostvarivanju iskazanih ciljeva, a sistem menadžmenta, usklađen sa standardima SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO IEC 17020:2012, nam omogućava da svoj posao obavljamo uspešno, uvek i na svakom mestu.

Sertifikati i ovlašćenja kao garancija kvaliteta

Znak Q-1168-IR - TRIM doo

IQNet certification mark

ISO 9001:2008

JUQS - DRUŠTVO ZA SERTIFIKACIJU I NADZOR SISTEMA KVALITETA d.o.o je potvrdilo da je TRIM sertifikovan za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008 za oblasti: Proizvodnja, prodaja i servis: Uređaja za kontaktno i beskontaktno obeležavanje proizvoda i pakovanja, etiketiranje, detekciju kontaminanata u proizvodima, vaga sa automatskim funkcionisanjem, mašina i uređaja za metalsku i elektroindustriju, konvejera i drugih transportnih sistema; proizvodnja etiketa i ribona; automatizacija proizvodnje i pakovanja; ocenjivanje usaglašenosti automatskih kontrolnih vaga, metal detektora i X-ray detektora. 

home Vesti:
Šta je pametni industrijski štampač | Radno vreme tokom praznika | Plaćena stručna praksa | Višeredno obeležavanje uz XY traverzni sistem | Obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja | Panasonik prepoznao kvalitet naših Videojet industrijskih inkjet štampača | Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima | Učenici elektrotehničke škole u poseti Trimu | Trim na sajmu tehnike u Beogradu | Mašina za premotavanje kablova za potrebe Naftne industrije Srbije |
facebook linkedin youtube twitter google plus

TRIM d.o.o

Ribarska 83, 35 000 Jagodina, Srbija Telefon: +381 35 220-409; 245-409

Skrojio i sašio Krojač 2010.