slika-simbol 06-145-647_200_200_crop3Od 01.07.2013. akreditovana je Metrološka laboratorija TRIM d.o.o. prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020 od strane Akreditacionog tela Srbije.

Metrološka laboratorija TRIM d.o.o. je organizovana kao kontrolno telo tipa C, (u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020) koje pruža usluge:

  1. Kontrolisanja usaglašenosti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) do 300 kg,
  2. Verifikacije performansi sistema za kontrolu proizvoda na prisustvo kontaminanata metal detektorom,
  3. Verifikacije performansi sistema za kontrolu proizvoda na prisustvo kontaminanata X-ray detektorom,
  4. Kontrolisanja  usaglašenosti visokonaponskih ispitivača.