O nama

Od 1991. godine, kada je osnovan, TRIM d.o.o. iz Jagodine se bavi instalacijom i održavanjem industrijskih mašina i medicinskih uređaja.

U posao prodaje i servisa industrijskih inkjet štampača, TRIM ulazi od samog osnivanja, kao prva firma na prostoru tadašnje Jugoslavije, a od 1996. počinje saradnju sa najvećim proizvođačem inkjet štampača na svetu, američkom firmom Videojet.

Danas je TRIM firma u stalnom razvoju, u potrazi za novim tehnologijama i rešenjima koja bi omogućila našoj privredi da u tehnološkom i svakom drugom pogledu uhvati i održi korak sa zahtevima koje pred nju postavlja svetsko tržište.

Stalna saradnja koju TRIM ima sa domaćim i stranim kompanijama omogućava da na visokom profesionalnom nivou može ponuditi proizvode i usluge iz sledećih oblasti:

TRIM se u svom radu vodi principom pune profesionalnosti i stručnosti, a zahvaljujući do sada stečenom iskustvu, na tržištu nastupa kao organizacija koja u stalnoj saradnji sa postojećim i novim korisnicima doprinosi njihovom daljem uspešnom radu i razvoju.

TRIM je uspostavio i primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa standardom SRPS ISO 9001:2008, koji je sertifikovan 03.09.2013. god. Sertifikat je izdao JUQS.

Sedište Trima je u Jagodini, ul. Ribarska 83, a ogranak preduzeća se nalazi u Beogradu, ul. Vojvode Baćevića 1.

home Vesti:
Šta je pametni industrijski štampač | Radno vreme tokom praznika | Plaćena stručna praksa | Višeredno obeležavanje uz XY traverzni sistem | Obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja | Panasonik prepoznao kvalitet naših Videojet industrijskih inkjet štampača | Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima | Učenici elektrotehničke škole u poseti Trimu | Trim na sajmu tehnike u Beogradu | Mašina za premotavanje kablova za potrebe Naftne industrije Srbije |
facebook linkedin youtube twitter google plus

TRIM d.o.o

Ribarska 83, 35 000 Jagodina, Srbija Telefon: +381 35 220-409; 245-409

Skrojio i sašio Krojač 2010.