Mašine za sliviranje

Uređaji za nanošenje ukrasno-zaštitne folije na proizvode (aplikatori), odnosno za njihovo temperaturno tretiranje (tuneli - parni ili sa vrelim vazduhom) kako bi na najbolji način oblepili proizvod, savršeno prateći njegov oblik.

Osnovni tipovi sliviranja su: sliviranje celog tela boce/kontejnera ("full body sleeve"),  sliviranje tela boce ("body sleeve"), sliviranje samo poklopca/zapušača ("temper evident sleeve") i sliviranje više boca/kontejnera ("multi pack sleeve").

 

Sliverke Ulisse 4000-17000

Aplikatori za brzine do 70 kom/min (Ulisse4000), pa sve do 300 kom/min (Ulisse17000).  Brza i jednostavna promena formata (15 min)

Sliverke Ulisse 4000-17000

Sliverke Ulisse 22000-54000

Aplikator za brzine do 350 kom/min (Ulisse22000), pa sve do 900 kom/min (Ulisse30000 2T). Brza i jednostavna promena formata (30 min)

Sliverke Ulisse 22000-54000

Parni tuneli

Sliviranje sa materijalom nekoliko debljina (35/40/50 mikrona). Elektronska kontrola obezbeđuje podjednaku raspodelu temperature.

Parni tuneli

Tuneli sa vazduhom

Sliviranje sa materijalom nekoliko debljina (35/40/50 mikrona), elektronska kontrola, opremanje infracrvenim panelima (opciono)

Tuneli sa vazduhom
Nazad
home Vesti:
Radno vreme tokom praznika | Plaćena stručna praksa | Višeredno obeležavanje uz XY traverzni sistem | Obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja | Panasonik prepoznao kvalitet naših Videojet industrijskih inkjet štampača | Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima | Učenici elektrotehničke škole u poseti Trimu | Trim na sajmu tehnike u Beogradu | Mašina za premotavanje kablova za potrebe Naftne industrije Srbije | Trim obeležio 23 godine uspešnog rada |
facebook linkedin youtube twitter google plus

TRIM d.o.o

Ribarska 83, 35 000 Jagodina, Srbija Telefon: +381 35 220-409; 245-409

Skrojio i sašio Krojač 2010.