Potrošni materijal za industrijske inkjet štampače - Videojet, Willett, Marsh i Wolke

U proizvodnji i kontroli kvaliteta potrošnog materijala i rezervnih delova Videojet primenjuje striktne procedure u cilju najpouzdanijeg mogućeg rada printera i najboljeg izgleda ispisa. Svi rezervni delovi se proizvode po ISO standardima.

Videojet  proizvodi mastila za Videojet, Willett, Marsh i Wolke industrijske ink jet štampače, koristeći isključivo boje i pigmente visokog kvaliteta.

Više od 175 mastila za Videojet i Willett ink jet štampače za male karaktere. Širok spektar specijalizovanih i mastila opšte namene, uključujući i termohromatska, mastila za kontakt sa namirnicama kao i ona otporna na rastvarače.

Više od 100 mastila za Videojet, Marsh i Wolke ink jet štampače za velike karaktere. Mastila na bazi vode, alkohola i MEK u zavisnosti od zahteva aplikacije. 

Proizvodnja Termal Transfer Ribona podrazumeva najnovije tehnologije u izradi kao standard, kako bi se produžio radni vek glava printera i smanjili zastoji.

 

Bezbednosne liste - Safety Data Sheets (MSDS)

 
Vidi još:

Naručivanje potrošnog materijala
Etikete
Bezbednosne liste

Nazad
home Vesti:
Šta je pametni industrijski štampač | Radno vreme tokom praznika | Plaćena stručna praksa | Višeredno obeležavanje uz XY traverzni sistem | Obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja | Panasonik prepoznao kvalitet naših Videojet industrijskih inkjet štampača | Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima | Učenici elektrotehničke škole u poseti Trimu | Trim na sajmu tehnike u Beogradu | Mašina za premotavanje kablova za potrebe Naftne industrije Srbije |
facebook linkedin youtube twitter google plus

TRIM d.o.o

Ribarska 83, 35 000 Jagodina, Srbija Telefon: +381 35 220-409; 245-409

Skrojio i sašio Krojač 2010.