Inkjet printeri za štampanje malih karaktera

Ova vrsta industrijskih štampača, poznati još kao inkjet datumari, markirači, industrijski inkjet štampači, kontinualni inkjet printeri (Continuous Inkjet - CIJ), su uređaji koji služe da se na proizvode upišu promenljivi podaci. Oni sa udaljenosti od 1-2 cm beskontaktno prave tačkasti ispis kakav se najčešće viđa, i to malim karakterima od 0,6 do 12mm visine. Obično pišu do 5 redova, ali moguće je pisati čak do 8 redova teksta pojedinim tipovima printera. Za rad koriste mastilo i razređivač u kertridžima ili bocama.

Najčešće su njima obeležene čaše, flaše, boce, bočice, kutije, vakum pakovanja, kese, konzerve i sl. u hemijskoj, farmaceutskoj, kablovskoj i industriji hrane i pića.

Videojet kontinualni inkjet (CIJ) štampači se koriste za ispisvanje datuma, roka trajanja, broja lota, kontrolnog broja, metraže, naziva uvoznika ili distributera i druge bitne podatke za sledljivost proizvoda koje zahteva HACCP i drugi standardi.  Rukovanje i kreiranje poruka je lako i prilagođeno korisniku.

U najvećem broju slučajeva za industrijsko obeležavanje proizvoda se koriste printeri koji pišu crnom bojom, ali u ponudi su i markirači za obeležavanje u drugim bojama: belom, žutom, svetlo-plavom bojom po tamnim površinama.

 
Vidi još:

Ink jet printeri za štampanje velikih karaktera
Naručivanje potrošnog materijala

Nazad
home Vesti:
Šta je pametni industrijski štampač | Radno vreme tokom praznika | Plaćena stručna praksa | Višeredno obeležavanje uz XY traverzni sistem | Obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja | Panasonik prepoznao kvalitet naših Videojet industrijskih inkjet štampača | Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima | Učenici elektrotehničke škole u poseti Trimu | Trim na sajmu tehnike u Beogradu | Mašina za premotavanje kablova za potrebe Naftne industrije Srbije |
facebook linkedin youtube twitter google plus

TRIM d.o.o

Ribarska 83, 35 000 Jagodina, Srbija Telefon: +381 35 220-409; 245-409

Skrojio i sašio Krojač 2010.