Etiketirke - glave za etiketrianje

Etipack automatske glave za etiketiranje (ETIKETIRKE) su dizajnirane tako da postignu četiri cilja: visoke performanse, fleksibilnost, pouzdanost i jednostavno održavanje.

Dostupne u različitim standardnim konfiguracijama uz niz dostupnih opcija kao što su: štampači, etiketirke za različite oblike proizvoda, razne vrste nosača, barkod čitača, ova tri modela, STRONG, ENERGY EXTREME, zadovoljavaju široki opseg aplikacija od malih preduzeća do velikih industrija kako za standardne tako i za posebne aplikacije.

VIDEO:   Strong,   Energy,    Extreme  

 

Etiketirka Strong 100

Automatski uređaj za nanošenje samolepljivih etiketa do 100 mm širine pri brzinama do 30 m/min

Etiketirka Strong 100

Etiketirka Strong 200

Automatski uređaj za nanošenje samolepljivih etiketa do 200 mm širine pri brzinama do 20 m/min

Etiketirka Strong 200

Etiketirka Energy 100

Automatski uređaj za nanošenje samolepljivih etiketa do 100 mm širine pri brzinama do 60 m/min

Etiketirka Energy 100

Etiketirka Energy 200

Automatski uređaj za nanošenje samolepljivih etiketa do 200 mm širine pri brzinama do 50 m/min

Etiketirka Energy 200

Etiketirka Energy 300

Automatski uređaj za nanošenje samolepljivih etiketa do 300 mm širine pri brzinama do 20 m/min

Etiketirka Energy 300

Etiketirka Extreme 100

Automatski uređaj za nanošenje samolepljivih etiketa do 100 mm širine pri brzinama do 80 m/min (opciono do 200 m/min)

Etiketirka Extreme 100
Vidi još:
Nazad
home Vesti:
Šta je pametni industrijski štampač | Radno vreme tokom praznika | Plaćena stručna praksa | Višeredno obeležavanje uz XY traverzni sistem | Obeležavanje kutija i kartonskih pakovanja | Panasonik prepoznao kvalitet naših Videojet industrijskih inkjet štampača | Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima | Učenici elektrotehničke škole u poseti Trimu | Trim na sajmu tehnike u Beogradu | Mašina za premotavanje kablova za potrebe Naftne industrije Srbije |
facebook linkedin youtube twitter google plus

TRIM d.o.o

Ribarska 83, 35 000 Jagodina, Srbija Telefon: +381 35 220-409; 245-409

Skrojio i sašio Krojač 2010.